JOGI NYILATKOZAT

Tisztelt Felhasználó!

Az alábbiakban az onlinemagyarorszag.hu weboldallal kapcsolatos alapvető jogi feltételek kerülnek rögzítésre.

 Az onlinemagyarorszag.hu honlap teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft. A szerzői jogi védelem alatt álló bármely tartalom engedély nélküli felhasználása esetén jogi eljárás indulhat a felhasználó személlyel szemben.

 Az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft. szerzői jogainak megsértését jelenti különösen:

  • az adatbázis egészének vagy bármely részének átvétele, beleértve a meta-adatbázisokat is (kódrendszerek, tevékenységi listák, szótárak, stb.);

  • az onlinemagyarorszag.hu adatbázisaival azonos vagy azokhoz hasonló tartalmú vagy megjelenésű adatbázist használó honlap létrehozása, működtetése;

  • weboldal és adatbázis-szerkesztési elvek másolása, átvétele;

  • az onlinemagyarorszag.hu weboldal arculata bármely elemének engedély nélküli felhasználása, átvétele vagy ahhoz hasonló elem használata.

 Az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft. által működtetett onlinemagyarorszag.hu hirdetési honlap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik.

 A közzétett tartalmakra vonatkozó felhasználási feltételek

 Az onlinemagyarorszag.hu honlapon és adatbázisban tilos minden olyan tartalom közzététele, ami másnak a személyhez fűződő vagy szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogát sérti.

 Személyhez fűződő, illetve szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogok sérelmét valósítják meg különösen az alábbi magatartások:

  • tilos a felhasználás során másról valótlan tényt állítani, híresztelni, vagy való tényt hamis színben feltüntetni (jó hírnév megsértése);

  • tilos minden olyan tartalom, adat, információ jogosulatlan felhasználása, így különösen nyilvánosságra hozatala, melyen másnak szellemi alkotáshoz fűződő joga áll fent, ideértve különösen az irodalmi és zeneműveket, fényképeket, filmfelvételeket, védjegyeket;

  • tilos minden olyan magatartás tanúsítása, ami más személyt, annak származását, vallását, politikai, világnézeti vagy szexuális hovatartozását sérti vagy erre irányul;

  • tilos meztelenséget ábrázoló, vagy pornográf tartalmak, adatok és információk nyilvánosságra hozatala, úgyszintén tilos minden olyan tartalom megosztása, amely a köznyugalom megzavarására alkalmas.

 A fentiek megszegéséért a jogsértő vagy tiltott tartalmat közzétevő személyt terheli a felelősség, továbbá az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon elhelyezett bármely jogsértő tartalomról, adatról, információról való tudomásszerzése esetén a jogsértő tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítja.

 Felelősségi szabályok

 Az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft. részére tartalmat szolgáltató személy szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott, a az onlinemagyaorszag.hu weboldalon közzétett tartalom a jelen nyilatkozatban foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, és nem sérti vagy veszélyezteti más személy jogát vagy jogos érdekét; és kijelenti, hogy ezen tartalmak tekintetében őt terheli a teljes anyagi és személyes felelősség, ideértve az esetleges kártérítési felelősséget is.

 Az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft. részére tartalmat szolgáltató személy vállalja, hogy amennyiben az általa tanúsított tartalom következtében az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft.-t bármely kár éri, így különösen amennyiben más személy ezen tartalommal összefüggésben az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft.-vel szemben bármely igényt érvényesít, akkor az ezzel kapcsolatosan felmerült összes kárt, költséget, vagy más vagyoni hátrányt az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft. részére és felhívására haladéktalanul megtéríti.

Az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft. közvetítő szolgáltatóként automatikusan nem ellenőrzi az onlinemagyarorszag.hu weboldalon történő megjelenés céljából szolgáltatott tartalmakat, ám fenntartja magának a jogot arra, hogy az oldalain elhelyezett tiltott, így különösen jogszabályba, vagy jelen nyilatkozatba ütköző tartalomról való tudomásszerzése esetén a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően előzetes értesítés nélkül azt eltávolítsa.

 Kérdésével forduljon hozzánk bizalommal az info@onlinemagyarorszag.hu e-mail címen.