ADATVÉDELEM

Az onlinemagyarorszag.hu weboldal üzemeltetője és az onlinemagyarorszag.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatok kezelője az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft. (székhely: 1048 Budapest, Megyeri út 226., cégjegyzékszám: 01-09-185204).

 Jelen adatvédelmi tájékoztatás az onlinemagyarorszag.hu weboldalon, illetve ahhoz kapcsolódóan nyújtott minden szolgáltatására vonatkozik (beleértve az online vagy bármilyen más módon, platformon vagy eszközön keresztül elért és igénybevett szolgáltatást, mind hirdetőink mind keresőrendszerünk felhasználói által).

 Weboldalunk felhasználói keresőrendszerünket alapvetően ingyenesen és személyes adataik megadása nélkül használhatják.

Felmerülhet ugyanakkor olyan eset, amikor bizonyos az onlinemagyarorszag.hu weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatoknak minősülő információk megadása lehet szükséges. Ezen adatok kezelésével kapcsolatosan a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

  • az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja pedig az érintettek előzetes, a jelen nyilatkozatban foglaltak ismeretén alapuló hozzájárulása;

  • kizárólag azon érintettek személyes adatait kezeljük, akik ezen adatokat önkéntesen tudomásunkra hozták, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárultak;

  • az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja;

  • az érintettek adatait – a lent részletezett kötelező és elengedhetetlen adattovábbítás kivételével – csak az adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a feladataik ellátásához szükséges mértékben;

  • az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását, azzal, hogy érintettek jogai érvényesítésének részletes szabályait a 2011. évi CXII. törvény 14-15. §§-ai tartalmazzák;

  • a 1048 Budapest, Megyeri út 226. postai címre, illetve az info@onlinemagyarorszag.hu e-mail címre küldött, a személyes azonosításra alkalmas adataikat is tartalmazó levélben vagy e-mailben az érintettek az adatkezelésről tájékoztatást kérhetnek, adatkezelési hozzájárulásukat pedig bármikor, korlátozás nélkül, ingyenesen és indokolás nélkül visszavonhatják.

 Az érintett által közölt személyes adatokat kizárólag jogszabályi előírás, bírósági vagy hatósági eljárásban közölt kötelezeés esetén szolgáltatjuk ki.

 Látogatói regisztráció, bejelentkezés, “cookies” használata, webfigyelés, statisztikai vizsgálat

 Szolgáltatásaink és termékeink fejlesztése érdekében (ideiglenes és tartós) cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal gyűjthetünk nem személyes adatokat (pl.: IP cím, böngésző típusa és internetszolgáltató (ISP), és – a szolgáltatásunkat mobil eszközön keresztül igénybe vevő felhasználók esetén – egyedi eszköz azonosító, operációs rendszer és hosszúsági/szélességi fok), és nyomon követhetünk böngészési szokásokat, valamint monitorozhatjuk és rögzíthetjük weboldalunk használatát és látogatottságát.

 Ezen adatok naplózásra kerülhetnek annak érdekében, hogy rögzítsék a felhasználók látogatásait. Az adatokat elemezve az ONLINE MAGYARORSZÁG Kft. statisztikákat készíthet, például annak megállapítása céljából, hogy a weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók, és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

 Online adatainak védelme és megőrzése

 Tájékoztatjuk, hogy az Európai Unió és Magyarország személyes adatok védelméről szóló jogszabályainak megfelelően az weboldal üzemeltetője szigorú biztonsági eljárások betartásával gondoskodik a személyes adatok nem rendeltetésszerű használatának megakadályozásáról és az azokhoz való illetéktelen hozzáférés megelőzéséről.

 Szerverünket és hálózatunkat tűzfalak védik a jogosulatlan behatolásoktól, behatolás-jelző rendszerünk pedig monitorozza és ellenőrzi az összes szervereink felé irányuló jogosulatlan behatolást és az azokkal való visszaélést.

 Az onlinemagyarorszag.hu weboldallal kapcsolatosan adatkezelés kizárólag az adatkezelővel ügyfélkapcsolati viszonyban álló személyek adataira vonatkozhat, ezért arról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartást nem vezet.